Main content

The Presidio

 

 

Presidio Trust and Highline Kites Partner to Launch New Presidio Kite ExpoThe Presidio Kite Expo includes a kite making pavilion, a display of kites by master kite artisans, team kite "ballet," and giant creature kites.
Presidio Trust Announces Operation Babylift: Perspectives and LegaciesThe Presidio Trust announced a special exhibition, Operation Babylift: Perspectives and Legacies, which explores the diverse experiences and lasting impacts of a dramatic airlift that removed Vietnamese children from their war-torn country.
Off the Grid and the Presidio Trust announce the return of an Expanded Twilight at the PresidioOff the Grid and the Presidio Trust are pleased to announce the return of Twilight at the Presidio.  
The Presidio Trust Announces 2015 Winter Programming EventsThe Presidio Trust announced its programming and event lineup for the winter 2015 season. The programs will be a diverse offering of live music, special events, cultural dialogues and family-friendly activities.

The Presidio